De externe risk & compliance officer bij trustkantoren - De herziening van een bestaande rol-

Zeist, oktober 2014 - In de afgelopen periode heeft DNB geconstateerd dat in veel gevallen trustkantoren tekortschieten in de inrichting van een beheerste en integere bedrijfsvoering. Niet alleen de trustsector in het algemeen kreeg een stevige veeg uit de pan, maar ook de rol van een aantal externe Risk & Compliance Officers werd kritisch bekeken.

 

Strafrechtelijke aansprakelijkheid van trustbestuurders

Zeist, oktober 2014 - Dit artikel beschrijft de steeds groter wordende aandacht van opsporingsinstanties in de trustsector en de strafrechtelijke gevolgen die deze aandacht voor individuele bestuurders kan hebben. Voor bestuurders van trustkantoren is het dus van belang om te beseffen dat zakelijk handelen, grote persoonlijke gevolgen kan hebben. Moeten bestuurders zich zorgen maken en zo ja, waarom?

 

ZEPA-challenge: the aftermovie

Het is alweer even geleden, maar Enigma Consulting organiseerde op 22 mei jl. de ZEPA-Challenge, waarbij 18 wielrenners op donderdag van ZEist naar PArijs fietsten en dat binnen 24 uur. Met de ZEPA-Challenge heeft Enigma Consulting ruim 22.000 euro opgehaald voor twee projecten van Vrienden WKZ, de goede doelenorganisatie van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Lees verder en bekijk hier de ZEPA-aftermovie

 

Consultatieronde voor de nieuwe SEPA Rulebooks bijna afgerond!

Zeist, 16 juli 2014 - Volgende maand (medio augustus) loopt de termijn af waarin marktpartijen kunnen reageren op de voorgestelde wijzigingen in de SEPA rulebooks. Deze wijzigingen in de zogenaamde ‘Next generation SCT en SDD rulebooks’ zijn vooral gedreven door de ervaringen in de markt sinds de introductie van de SEPA rulebooks en bevatten een aantal zeer interessante voorstellen.

 

Betalingsverkeer onder druk

Op 27 mei heeft Enigma een lezing gegeven op het National Congres Administratie 27 mei, het thema was “Betalingsverkeer staat onder druk”. De bijgevoegde paper geeft een overzicht van de vele betaalontwikkelingen vanuit 8 verschillende perspectieven, de kansen die daarbij ontstaan en de stappen die bedrijven zouden moeten zetten.

 

Enigma Consulting and Rabobank present the Treasury Barometer 2014

Zeist, 17 june 2014 - The treasury function is a critical part of the business continuity of any company. The dynamics in financial markets, regulations, technology and banking infrastructure continually challenge the Treasurer to provide new and enhanced ways of expanding value for the organisation.

In order to follow the latest trends and developments in the corporate  treasury landscape,  Enigma Consulting and  the Rabobank have developed a Treasury Barometer.

 

Pagina 1 van 6

LinkedIn Twitter